Tjänster

bokföring-i-göteborg

Löpande bokföring

Enligt bokföringslagen är alla former av företag bokföringsskyldiga. Vi finns här för att hjälpa till dig & ditt företag!

Läs mer

Löneadlinistration

Löneadministration

Vi har lång erfarenhet inom löneadministration och hjälper både små och stora företag inom området.

Läs mer

medarbetare-på-redovisningsbyrå

Ekonomisk rådgivning

Vi ger ekonomisk rådgivning angående bl.a. förändrad ägarstruktur eller att starta nytt företag!

Läs mer

Bokslut

Bokslut

Vi på Ekord hjälper till dig och ditt företag med bokslut och årsredovisning i Göteborg!

Läs mer