Bokslut

Bokslut

När verksamhetsåret är slut måste alla företag stämma av årets löpande bokföring genom att göra ett bokslut. Bokslutet säkerställer att företaget presenterar en rättvisande bild över bolagets ekonomiska ställning. Det är viktigt att anlita en professionell redovisningskonsult som kan vägleda företagaren genom regler och lagar.

I bokslutsarbetet bygger vår redovisningsbyrå i Göteborg en digital struktur som presenterar företagets balansrapport och resultatrapport på riktigt sätt. Att göra bokslut innebär att vi som byrå redogör med bilagor för balansräkningen och bedömer rimligheterna i resultatrapportens utfall.

Bokslut

Vi hjälper er med företagets årsredovisning

Årsredovisning är företagets offentliga dokumentation som visar företagets verksamhet och resultat för räkenskapsåret.

En tydlig och rättvisande rapport är en bra plattform för framtida verksamhetsår och ger läsare en överblick om företagets ambitioner och företagsamhet. När Årsredovisningen hjälper EKORD till att skicka in rapporten till bolagsverket.

Kontakta oss redan idag för mer information och så vi kan skicka en offert som ni i lugn och ro kan kika igenom innan ni bestämmer er för hur nu vill göra.