Kundanpassade lösningar för löpande bokföring och övrig redovisning

Det som gör att vi sticker ut från mängden är att vi är seriösa och noggranna i våra arbetsuppgifter samtidigt som vi har ett personligt och familjärt bemötande mot våra kunder. Vi ligger även i framkant vad gäller digitalisering för att effektivisera vårt arbete och därmed minska våra kunders kostnader för ineffektiva redovisningstjänster. Att anlita Ekord innebär alltså en trygghet för er som företagare på många sätt.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av att hjälpa allt från mindre enskilda firmor till aktiebolag.

Våra kunskaper inom redovisningsbranschen garanterar er att bokföringen sköts på allra bästa sätt. Oavsett om vi arbetar med ett bokslut eller en årsredovisning tolkar och analyserar vi information på ett kvalitativt sätt och omvandlar denna till beslutsunderlag för ert företag. Vi är måna om våra kunder och lämnar därför aldrig något åt slumpen och när ni anlitar oss för våra bokförings- och redovisningstjänster kan ni känna er trygga med att er bokföring sker på ett kvalitetssäkrat sätt i alla steg.

Redovisningsbyrå göteborg

Redovisningsbyrå Göteborg – ett tjänsteutbud som kan skräddarsys

Vi förstår att olika kunder har olika behov och därför har vi ett behovsanpassat tjänsteutbud där ni kan välja att överlämna vissa delar av er bokföring och redovisning eller låta oss fungera som er externa ekonomiavdelning där vi sköter allting som har med er ekonomi att göra.

Våra kunder uppskattar det faktum att vi håller oss uppdaterade om de senaste webbaserade programmen i vår bransch och att vi använder tekniska lösningar som effektiviserar arbetet. Detta bidrar till att ni som företagare snabbt och enkelt kan få ta del av det underlag som vi bearbetat så som löneadministration, deklarationer och årsredovisningar. Utöver detta finns vi tillgängliga att bistå er med vår expertis. Vi åtar oss gärna rollen som ett bollplank att bolla nya idéer med. Till oss kan ni alltså vända er till när ni söker en redovisningsbyrå i Göteborg som kan fungera som en startmotor eller högre växel som driver ert företag framåt.

När ni som företagare kontaktar oss börjar vi med att tillsammans se över ert företags aktuella behov. Vi lägger fram förslag som anpassas för er verksamhet för att sedan skapa en smidig lösning som ligger i linje med ert företags specifika behov och budget.

Vi erbjuder ett fast pris för redovisning

Grundstenen i redovisningsbyrå Göteborg är att underlätta för er som företagare. När ni vänder er till oss möts ni inte av oklara villkor eller otydliga kostnadsuppgifter. Vi tror på transparens har konkurrenskraftiga priser för redovisning.

När ni kontaktar oss förser vi er gärna med en offert och ni kan sedan ta del av denna i lugn och ro innan ni bestämmer er för att gå vidare med oss eller inte.